×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 982.

projektowanie stron Toruń

Rusza konkurs wojewódzki "Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii"

Agencja Informatyzacji i Rozwoju od lat zajmuje się pozyskiwaniem bezzwrotnych dotacji z Unii
Europejskiej. Zgodnie z doświadczeniami stworzyliśmy poradnik, którego pełną wersję można
znaleźć na stronie internetowej firmy: www.aiir.pl

Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny.
Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata 2014-2020
stanowi ogromną szansę na „skok” cywilizacyjny dla naszego kraju.
 

INFORMACJE O NAJBLIŻSZYM KONKURSIE:

Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Termin naboru: 29 września 2014 do 07 listopada 2014 r.

Zakres: 
Dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
-zmiany organizacyjne i procesowe
-zmiany organizacyjne i produktowe
-zmiany procesowe
-zmiany produktowe

Poziom dofinansowania: 50 % kosztów kwalifikowanych

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN. 
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR (ok. 800 000 PLN) na zasadach de minimis.

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Firmy zainteresowane ubieganiem się o dotację z Unii Europejskiej w tych lub w kolejnych konkursach proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety na stronie:
http://www.aiir.pl/ankieta
Dokonamy bezpłatnych analiz i poinformujemy Państwa o możliwościach uzyskania dotacji.

Zapraszamy do współpracy i pozyskiwania funduszy unijnych.


KIEDY ZACZĄĆ ??

Warto zawczasu przygotować wniosek i biznesplan , aby po ogłoszeniu konkursu od razu złożyć
dokumenty. Termin od ogłoszenia konkursu oraz wytycznych do momentu zakończenia konkursu
– to przedział nawet DWÓCH TYGODNI.

Prac przygotowawczych jest na tyle dużo, że warto je zacząć niezależnie od spodziewanego
terminu konkursu. Niedostosowanie się do wytycznych konkursu skutkuje koniecznością
poprawy wniosku w trakcie oceny formalnej .Przy czym w trakcie oceny formalnej i
merytorycznej ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonać jednokrotnie. Pod ogłoszeniem
konkursowym umieszczona jest zawsze dokumentacja konkursowa , z którą należy
zapoznać się w sposób jak najbardziej szczegółowy.

PLAN –– BIZNESPLAN

Myśląc o ubieganiu się o dotację powinniśmy mieć już określony plan projektu. Analizując
sytuację musimy ustalić nasze priorytety. Należy pamiętać ,że cele i rezultaty projektu muszą być
jasno sprecyzowane.

Dotację można uzyskać np. na: utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa
(budowa, remont, zakup nieruchomości) oraz zakup środków trwałych , maszyn, urządzeń,
pojazdów mechanicznych. Można też się starać o dofinansowanie wartości niematerialnych,
kursów, szkoleń. Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych określa regulamin konkursu.
Przede wszystkim dotację można otrzymać na nową inwestycję:
• Inwestycję w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne związane z :
• Utworzeniem nowego przedsiębiorstwa
• Rozbudową
istniejącego przedsiębiorstwa
• Dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych
produktów lub
• Zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie
• Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem , które zostało
zamknięte lub zostałoby zamknięte , gdyby zakup nie nastąpił , przy czym środki nabywane są od
niezależnego zbywcy .
Nie otrzymuje się dotacji na inwestycję odtworzeniową . Inwestycje ,,odtworzeniowe” oznaczają
inwestycje, które polegają tylko i wyłącznie na zastąpieniu istniejących dóbr.

PRZYKŁAD PROJEKTU:

Załóżmy , że naszym celem jest przeprowadzenie modernizacji zaplecza technicznego
przedsiębiorstwa czyli zakup środków trwałych. Jedną z pierwszych rzeczy jest uzyskanie
informacji na temat ceny urządzenia , pozyskania jego specyfikacji technicznej , którą potem
wykorzystamy w pisaniu biznesplanu i wniosku. Najlepiej , by był to sprzęt nowoczesny ,
innowacyjny, mogący mieć wpływ na wzrost naszej konkurencyjności. Sprzęt , którego do tej
pory nie było w firmie . Dający możliwość wprowadzenia nowych , konkurencyjnych produktów
lub usług . Zakup maszyn , urządzeń innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych ,
udział w targach zalicza się do projektów nieinfrastrukturalnych i nie wymaga przeprowadzenia
procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Projekty infrastrukturalne wymagające
uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych są prawnie zobligowane do
przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) . Warto zająć się tym
odpowiednio wcześniej, gdyż powyższe procedury trwają w czasie . Każdy projekt musi być
wyceniony .
Ważne , by wszystkie ceny były adekwatne do realnego poziomu cen rynkowych.

DOKUMENTY

Niezmiernie ważne jest przygotowanie dokumentacji do projektu. Konkretny wykaz dokumentacji
niezbędnych do złożenia wniosku jest podawany zawsze w informacjach o konkursie. W
dokumentacji konkursowej zawsze zawarta jest informacja jakie załączniki wymagane są na
etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu , a jakie na etapie podpisywania umowy.

WNIOSEK

Przystępując do pisania wniosku należy mieć świadomość kilku ważnych rzeczy. Musimy
poświęcić bardzo dużo czasu na przyswojenie niezbędnych informacji potrzebnych do napisania
wniosku. Część z nich jest dostępna przy ogłaszaniu procedur konkursowych (i tu już musimy
wykazać się wiedzą, czy dany konkurs jest rzeczywiście tym, w którym powinniśmy aplikować.
Spora część niezbędnych informacji jest w formie odnośników , przytoczonych ustaw , do których
trzeba dotrzeć i je przyswoić. Pisząc wniosek samodzielnie musimy się wykazać nie tylko
znajomością przepisów szczegółowych, lecz również w części wniosku, czy biznesplanu
zagadnieniami ekonomicznymi, a także dość daleko zaawansowaną wiedzą dotyczącą rozliczeń
finansowych. Oczywiście to brzmi dość groźnie i w istocie bez pomocy specjalistycznej firmy lub
biegłego księgowego będzie ciężko sobie z tym poradzić. Dlatego przy sporządzaniu
dokumentacji aplikacyjnej warto skorzystać pomocy Agencji Informatyzacji i Rozwoju , której
wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz współpraca z fachowcami w dziedzinie analiz
rynkowych ułatwi tę skomplikowaną procedurę aplikowania o środki unijne.
Współpracę zawsze rozpoczynamy od darmowych analiz. Zainteresowanych współpracą
odsyłamy do wypełnienia ANKIETY , która znajdziecie na stronie : www.aiir.pl


Artykuł powstał na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie www.aiir.pl.

Ostatnio zmienianypiątek, 10 październik 2014 08:32

-1°C

Olsztyn

Przejrzyście

Wilgotność: 67%

Wiatr: 6.44 km/h

  • 24 Mar 2016 6°C -1°C
  • 25 Mar 2016 7°C 2°C
Banner 468 x 60 px